Get in touch!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

KOMEC HELSEN

“Wij werken zeer nauw samen met mensen, op basis van vertrouwen. Daarom zijn we hen optimale transparantie verschuldigd. Om dat unieke niveau en die aparte vorm van klantgerichtheid te bereiken, is een stevige en functionele IT-structuur nodig. En die hadden we nooit gerealiseerd zonder de mensen van Prosteps.”

Werner Helsen
Zaakvoerder
Komec Helsen

FOCUS OP KLANTVERTROUWEN: TRANSPARANTIE EN NABIJHEID

In 1980 startte Emiel Helsen het familiebedrijf. 3 mensen ontwierpen en repareerden toen machine-onderdelen in een werkplaats van slechts 85 vierkante meter oppervlakte. De fundamenten waren gelegd…

Vandaag is het bedrijf nog steeds in handen van de familie Helsen, maar we volgden een doordacht groeiparcours waardoor we ondertussen beschikken over meer dan 5000 vierkante meter productiefaciliteit en kantoren. We bouwen verder aan een internationaal netwerk van afnemers en ook onze eigen ploeg medewerkers groeit gestaag verder.

Komec Helsen heeft een vlakke organisatiestructuur en dat reflecteert zich absoluut in onze aanpak en in de manier waarop we onze diensten uitbouwen. Met onze zaak streven we ernaar om levenskwaliteit te verbeteren met onze producten, onderdelen en dienstverlening, allemaal met een Komec-sausje.

Dat houdt in dat onze partners, klanten, eindgebruikers én personeel allemaal baat moeten hebben bij ons bestaan. We ondersteunen onze klanten – wij spreken van partners – bij hun creaties en we proberen hen zo goed mogelijk aan te sturen op innovatie. Om dat te realiseren, hanteren we 2 sleutelwoorden bij elke beslissing en bij elke gedraging: betrouwbaarheid en eerlijkheid.

Wij werken zeer nauw samen met mensen, op basis van vertrouwen. Daarom zijn we hen optimale transparantie verschuldigd. Om dat unieke niveau en die aparte vorm van klantgerichtheid te bereiken, is een stevige en functionele IT-structuur nodig. En die hadden we nooit gerealiseerd zonder de mensen van Prosteps.

BLIJVEN VERDER BOUWEN AAN MIJN DROOMBEELD VAN KOMEC HELSEN

Ik heb in 1996 mijn droombeeld van Komec Helsen uitgeschreven. Die werkwijze werd mee vormgegeven dankzij Prosteps, die ook kritisch verder dachten en ons durfden in vraag te stellen. Vandaag bouwen we die visie nog steeds verder uit met de toegevoegde waarde van Prosteps in de rol van adviserende expert in data en software.

Eén van de beste voorbeelden is onze webapplicatie, die toegankelijk is via onze website. De historiek daarvan staaft het unieke traject dat onze dienstverlening heeft afgelegd.

Al sinds 2000(!) bieden we via het worldwide web volledige transparantie aan onze klanten. Zij kunnen inloggen op onze webapplicatie om alle informatie over hun projecten in real-time op te volgen. En dat gaat zeer ver: een documentatiesysteem dat toegang geeft tot achterliggende gegevens en productietekeningen, projectbeheermodules die inzicht verschaffen in de status en het verloop van het productieproces, kostprijscalculatie en orderbeheer. Een klant van Komec komt zelfs te weten wat onze aankoopprijzen zijn en welke marges wij nemen op de artikelen die we verkopen.

Klanten kunnen veel van hun project- en ordergerelateerde vragen voor zichzelf oplossen: ze kunnen het eenvoudigweg vinden op ons online informatiesysteem. U kan zich indenken hoeveel onnodige telefoontjes en hoeveel interne en externe frustraties we met die infobaak hebben vermeden doorheen al die jaren. Klanten hebben bij ons echt het gevoel dat ze binnen kunnen kijken, waardoor een gevoel van zekerheid en duidelijkheid bestaat. Daar zijn we Prosteps nog steeds dankbaar voor. Het is ook belangrijk dat we daarin blijven ontwikkelen.

DE IT MAATOPLOSSING VERSTERKT ONS UNIEK KARAKTER

Het belangrijkste bij deze hele oefening is dat we ons door die IT-toepassing op serviceniveau kunnen differentiëren binnen de technische markt van machinebouwers. We zijn er 12 jaar geleden mee begonnen en we kunnen er vandaag nog steeds mee uitpakken. Dat is iets wat we met een standaard softwarepakket nooit was gelukt. Als je nadenkt over een IT-toepassing, moet je de flexibiliteit en het groeivermogen ervan zeker centraal zetten bij het besluitvormingsproces. Enkel zo kan je je fundamenteel onderscheiden door je IT-onderbouw.

We leggen de lat voor onszelf, en dus ook voor Prosteps, steeds hoger. Maar die denkwijze zit ook in het DNA van Prosteps: zij spelen hun adviserende rol zeer goed. Je bedrijfssoftware bijvoorbeeld, moet je verbeteren in functie van de koers die je met je bedrijf wil varen. Daarin liggen wij dus meestal aan de basis van de actiepunten. Maar op vlak van hardware heeft Prosteps alles in de hand en gaan zij steeds na waar verbetering mogelijk is.

Het IT maatsysteem van vandaag is een totaalsysteem voor volledige controle en uitvoering van onze business. Het is een goed gedresseerd werkpaard, als het ware. Een logistiek onderdeel, gekoppeld aan administratie en ERP, de webapplicatie met productieplanning, productdocumentatie én een real-time CCS-luik. Dat laatste is een platform voor het beheren en beantwoorden van opmerkingen en vragen van onze klanten (Customer Complaints Services).

SAMEN STERKER

Het is 1 van mijn lijfspreuken: I never negotiate. Dat hoef je namelijk niet te doen als je weet dat je met mensen en bedrijven werkt die je eerlijk behandelen en die een eerlijke prijs vragen voor hun diensten. Je weet dat je er samen sterker uitkomt, en dat dat een prijs en een engagement met zich meebrengt. “Aan hetzelfde zeel trekken”, is essentieel.
Bij Prosteps vind ik dan ook perfecte gemoedsrust omwille van verschillende redenen:

PROSTEPS WERKT ZEER EFFICIËNT

Er zijn volgens mij 2 types mensen in de ploeg van Prosteps. Enerzijds zijn er de sterke analysten die op beleidsniveau en op technische niveau neutraal adviseren over datastromen, proces-optimalisatie en software-integratie. Zij denken na over functies en over gebruiksgemak. Daarnaast staat er een stevig collectief van gedreven ontwikkelaars, met specialisaties die de volledige lading dekken. Allen hebben functioneel inzicht en allemaal werken ze kosten-efficiënt: snel en goed.

PROSTEPS DENKT OP LANGE TERMIJN MET ONS MEE

“Een pro-actieve ingesteldheid” heet dat dan. Weinig bedrijven kunnen dat echt op een voortdurende basis waarmaken. Prosteps was ook de partij die voor de eeuwwisseling al de tendens van de open communicatiemodellen bij ons aankaartte. Toen al vormde dat de insteek voor onze webapplicatie.
Prosteps claimt nooit een gouden wiel uit te vinden, maar tegelijkertijd praten en sleutelen ze wel mee op hoog niveau bij ons. Als je een vraag stelt aan Prosteps krijg je geen offerte terug, maar ontvang je de omschrijving van een bedrijfsoplossing op maat.

PROSTEPS VOLDOET AAN MIJN REGEL VAN 5

Voor de selectie van een software of IT partner, zijn er voor mij 5 geldende regels:

Eerst en vooral moeten er goede analytische geesten aanwezig zijn; talent. Hun rol is om onze processen te snappen en om perfect de functionele vereisten van de ideale oplossing te kunnen omschrijven. Dat is een eerste aanzet tot een goed product.

Als tweede aspect moeten de oplossingen zo geschreven worden dat ze perfect aansluiten bij de bedrijfsprocessen. De ervaring en het talent bij de Prosteps programmeurs laat dit blijkbaar toe, en dat is voor mij wat telt. Het maakt me bitter weinig uit hoe het allemaal technisch inéén zit, maar het eindresultaat moet zijn werk doen en moet de efficiëntie en de betrouwbaarheid van Komec ten goede komen.

Regel 3 is dat er finaal een product voorgeschoteld wordt dat makkelijk aan te leren is aan de gebruikers en dat zich vlot laat gebruiken.

Een volgende eis is dat het technisch volledig sluitend is: geen down-time, constante verwerkingssnelheid, geen lacunes waardoor gegevens verloren gaan, innovatieve technologie…

Een laatste norm is de prijszetting: die moet “correct” zijn. En dat is op zich afhankelijk van twee factoren: de uur- of dagprijs van de ontwikkelaar enerzijds, en anderzijds van zijn efficiëntie en impact. Software en hardware-setups op maat laten evolueren met de groei van je bedrijf, is werken op basis van ROI (return on investment). Je leverancier moet met andere woorden impactvol zijn op een korte tijd: snelle doorgronding van de opportuniteiten, goede situering van de projectomvang en projectstappen en dan een doeltreffende programmering of installatie. Je blijft jouw investeringen natuurlijk controleren, want je plant je ontwikkelingstrajecten grotendeels zelf in.

Een bedrijf dat op al deze punten goed scoort, kan een goede partner zijn.

Het is zelfs zo dat wij geen overheadkosten hebben dankzij Prosteps. Met hun oplossingen verdienen wij tot op de dag van vandaag dus geld… als dat niet mooi is.

Komec Helsen logo - testimonial Prosteps

WERNER HELSEN

Werner Helsen is vandaag zaakvoerder van Komec Helsen, een wereldwijd opererende machinebouwer ten dienste van de pharma-sector, automative en verpakkingsfirma's.
Sinds 1980 is Komec in Wilrijk gevestigd. Ze ontwerpen en produceren er machine-onderdelen en fijne mechanische onderdelen volledig op maat van klanten. Sinds hun start, meer dan 30 jaar terug, zag de familie Helsen het personeelsbestand aangroeien tot een ploeg van 45 krachten, die allemaal transparantie en eerlijkheid nastreven.
Meer weten over deze case of u wenst uw eigen case aan ons voor te leggen?