Get in touch!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

AS ADVENTURE

“Prosteps gelooft niet in standaardpakketten en dat zou u, als ambitieuze bedrijfsleider, ook niet mogen doen. Ze zijn niet flexibel, vertragen uw processen en dus ook uw groei in een steeds veranderende marktomgeving.”

Peter Demets
Group CIO
A.S.Adventure

KLAAR VOOR EVOLUTIE

Dat retail voortdurend evolueert, is glashelder voor iedereen. Maar hoe je je daar als organisatie op instelt, is minder duidelijk. We willen met A.S. Adventure Group een voortrekkersrol spelen door pro-actief en bewust onze groei te sturen. We willen vanuit de buik van de organisatie de reacties op bedreigingen en opportuniteiten volledig in eigen hand hebben.

We ondersteunen en sturen vanuit de hoofdzetel in Hoboken een uitgebreid netwerk van eigen winkelpunten. We streven naar een gelijkstelling van al die winkels: voor de consument moeten zowel de winkelbeleving, de productinformatie en de service steeds consistent zijn. Eender welk type winkel, eender welk moment, eender welke locatie.

En wij moeten vanuit HQ alle informatie snel en eenvoudig kunnen aanpassen en implementeren op alle touchpoints – online en offline. Het is absoluut niet eenvoudig om dat te realiseren in ons gedistribueerd winkelnetwerk, maar we hebben de laatste jaren goed gewerkt om een IT-infrastructuur op poten te zetten die ons ondersteunt om onze organisatie in die zin uit te bouwen.

Een belangrijk punt dat de evolutie van retail typeert, is dat de verkoop veeleer op corporate, strategisch niveau plaatsvindt. Daarom moet A.S. Adventure ook een sterk en toegankelijk consumentenmerk blijven. Er is vanuit onze hoofdzetel een intense, maar flexibele controle over wat er gebeurt op de fysieke winkelvloer en op de digitale touchpoints.

Om dat systematisch in orde te krijgen is er wat organisatiekunst nodig, waarbij de focus vooral op het interne operationeel aspect ligt: enerzijds procedures (mensen en data) en anderzijds de correcte installaties (hardware, applicaties en software). We hebben in Hoboken de functionele profielen daarvoor vast in dienst. Zij behouden overzicht en analyseren wat onze medewerkers nodig hebben – niet noodzakelijk wat zij willen. Daarna stellen ze de correcte objectieven voor de projectonderdelen op. Prosteps is daarbij de juiste partner die al 8 jaar al onze plannen tot realiteit omtovert en de resulterende tools implementeert binnen onze structuur.

WE WERDEN SAMEN GROOT EN GROEIEN SAMEN VERDER

Toen ik aan mijn uitdaging bij A.S. Adventure begon, had ik al met Prosteps gewerkt en ik kende dus al hun no-nonsens approach. Ik kende hun gedrevenheid en ik wist dat ze hun vak in de vingers hebben. Het is ook zo dat hun visie op de rol van IT aansluit bij de onze: IT moet een ondersteunende en sturende rol spelen in de groei van je bedrijf. Goede IT-oplossingen zitten flexibel en uitbreidbaar in mekaar en moeten leiden tot kostenverlagingen, proces-optimalisatie, meer business intelligence, betere inschatting van capaciteiten, verplaatsingen en waardes.

Initieel werd hier gekozen om een bestaand softwarepakket te implementeren. Waar mogelijk zouden we het optimaal tweaken om het te laten aansluiten bij onze business. Het pakket bleek echter te weinig flexibel om zich te laten kneden tot een voldoende functionele “fit”. Al snel werd duidelijk dat we anders zouden moeten werken en dat een maatoplossing de enige juiste keuze was: dat kan je iteratief uitbouwen, met een sluitende controle over je status, je objectieven en je cash-out.

Bij veel van de grote jongens die IT-solutions aanbieden, wordt er altijd een bepaalde afstand gewaarborgd tussen de klant en de leverancier. Dat voelt onnatuurlijk aan en zorgt voor een gevoel van afhankelijkheid. Op dat vlak is werken met het kleinere, veel flexibeler Prosteps totaal anders. We werken intensief samen en zijn zeer kritisch over alles wat moet gemaakt worden en de manier waarop – alles in een stabiel klimaat met tweerichtingsverkeer.

Omdat A.S. Adventure Group 1 van de sleutelklanten is van Prosteps, groeien we samen verder in een gezonde constructieve samenwerking. Het is trouwens pas recent dat er een formeel akkoord op papier kwam te staan, dat onze band verzilverd heeft. De samenwerking is dus puur op basis van vertrouwen tot stand gekomen.

INSIDE OUT WERKEN EN OPERATIONAL EXCELLENCE VOOR OGEN HOUDEN

Onze teams houden eraan om te streven naar operationele perfectie. Het is cruciaal dat we alle datastromen goed in kaart brengen en dat we procescontrole hebben. Daarom begon de bouw van ons geïntegreerd softwaresysteem jaren terug bij het moment en de plaats van de essentiële transactie in de retailsector: het kassabeheersysteem.

Eens dat op punt stond, is er uitgebreid in de richting van de volledige back-office: ERP-systeem, logistiek management, aankoopbeheer, personeelsadministratie, boekhouding, resource planning, digitalisering van goedkeuringen en documentatie. Het is pas als allerlaatste dat de externe “schil” aan de beurt is: alle informatica-toepassingen die CRM, online sales en marketing ondersteunen en aansturen. Zit de kern niet goed, dan ben je niks met een goede schil…

KIEZEN VOOR MAATSOFTWARE IS BEWUST KIEZEN VOOR CONTROLE EN HET GROEITRAJECT

Het klopt dat prijsduidelijkheid bij aanvang een intern twijfelpunt kan zijn, wanneer een klant kiest voor maatsoftware. Maar die beslissing neem je voor een groot stuk op basis van vertrouwen. Je evalueert referenties en je leert de IT-partner in kwestie heel goed kennen in de analysefase van het eerste projectonderdeel. Op dat moment heb je eigenlijk een blanco cheque getekend, waarvan later pas duidelijk wordt welke bedragen er ingevuld dienen te worden.

Dat kan je inderdaad als nadeel beschouwen, maar je kan de maakbaarheid van maatsoftware absoluut niet vergelijken met de beschikbaarheid van bestaande softwarepakketten.

Leveranciers van softwarepakketten maken die met volumeverkoop als doel, waardoor niet altijd de perfecte oplossing voor jou wordt aangeleverd. Vaak zijn er ongebruikte functies van pakketten waar je geen nood aan hebt. Of er zijn mankerende functies die je wel zou willen gebruiken…

Je hebt zelf ook niet in de hand wanneer er een nieuwe versie aankomt, hoe die moet werken en hoe die er moet uitzien. En daarvan moet je je goed bewust zijn, wanneer je een maatpakket aanschaft en implementeert in je organisatie.

Finaal komt maatsoftware ook niet duurder uit dan pakketlicenties, omdat we zelf perfect controleren hoeveel tijd, mensen en geld we toewijzen en wat de ROI moet zijn van de investeringen. A.S. Adventure Group ziet dat als rechtstreeks voordeel voor maatwerk.

Door te werken met Prosteps controleren wij nu volledig onze investeringen in IT en in de operating expenses die met de uitbreidingen gepaard gaan. Onze bedrijfsoplossing is uniek, omdat de identiteit van ons bedrijf ook uniek is. Vanuit die invalshoek is de keuze voor een gepersonaliseerd data-oplossing de enige juiste mogelijkheid.

ONS STAPPENPLAN WORDT GEREALISEERD MET PROSTEPS

Wij leggen onszelf scrum-gewijs de trajectonderdelen op, omdat wij weten in welke richting en aan welk tempo we kunnen evolueren. Zie het als een bouwproject waarin je verschillende modules eerst afzonderlijk bouwt en optimaliseert, waarna je ze tijdens een overkoepelend project op de juiste manier aan mekaar bouwt. Stelselmatige evolutie, maar met een duidelijke blueprint op tafel.

De architecten van dienst zijn onze eigen analisten van de A.S. Adventure Group. Omdat zij de noden aanvoelen, en het verschil kennen tussen must-haves en nice-to-haves, kunnen zij op gegronde manier de juiste IT-solutions voorstellen en een gedetailleerde briefing uitschrijven voor Prosteps. Nadat we met de toekomstige users het concept grondig evalueerden en eventueel bijschaven, kunnen we briefen aan Prosteps.

testimonial as adventure - Prosteps

PETER DEMETS

Peter Demets is Group CIO van de AS. Adventure Group. Al 8 jaar is hij sturende kracht bij grensoverschrijdende uitdagingen in verband met datastromen en infrastructuur die de groei en evolutie van A.S. Adventure moet ondersteunen.
Daarnaast is hij nationaal verantwoordelijke voor IT, logistieke organisatie en online database transacties die gepaard gaan met sales in retail en e-tail, voorradenbeheer, administratie.
Meer weten over deze case of u wenst uw eigen case aan ons voor te leggen?